PAGO CUOTAS

Si vas fraccionar el pagament de la quota,  ja pots passar per les oficines del Club per a fer efectiva la liquidació (feiners de 17 a 20 hores).


Si fraccionarse el pago de la cuota, ta puedes pasar por las oficinas del Club para hacer efectiva la liquidación (laborables de 18 a 20 horas)